DasmariƱas City Employees Multi-Purpose Cooperative

mga loan


Regular Loan

Back to back Loan

Emergency Loan

Cash advance Loan

Educational Loan

Appliance Loan

Motorcycle Loan

Gift check Loan

Consolidated Loan

Pre-membership Loan


Mababang patubo kada buwan

- 1.5% diminishing balance computation.

Taunang balik-tangkilik mula sa SHARE CAPITAL at PATRONAGE FUND

Pinaka malaking pautang na pwedeng umabot sa 100,000 pesos

- Regular and back to back loan only.

- Depende sa kapasidad ng miyembro na makapag bayad.

Pagbabayad ng walang abala sa miyembro

- Automatic salary deduction.

Ibat-ibang klase ng insurance sa mababang halaga

Makakapag shopping gamit ang gift check sa SM at SUPER 8

Pagkakataong magkaroon ng sariling motorsiklo